Færre pusser opp selv

Færre nordmenn gjør all oppussingen selv, og flere setter bort alt til en håndverker.

Boligkanalen
24. oktober 2018
Credit: Ruben M Ramos / Shutterstock.com
Credit: Ruben M Ramos / Shutterstock.com
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20181024130924337.jpg?maxwidth=900 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20181024130924337.jpg?maxwidth=2000

44 prosent av de som pusset opp innvendig gjorde alt selv i 2018, ned fra 54 prosent i 2016. For utvendig oppgradering gjorde 38 prosent alt selv i 2018, ned fra 47 prosent i 2016. Trenden mot at færre pusser opp selv har vart siden undersøkelsene startet i 2010, og er forsterket de siste årene.

 - Litt forenklet kan vi si at nordmenn har fått flere tommeltotter. Velstandsøkningen er en viktig forklaring, men det er ikke slik at de med lav inntekt gjør mer selv enn de med høy inntekt. Vi ser imidlertid at de med lav inntekt oftere får hjelp fra familie og venner, sier partner Kåre Elnan i Prognosesenteret.

621
true c-63FalseTrue
0

Det er Prognosesenterets oppussingsportal som har tallene for hvem som pusser opp mest selv og ikke. Spørsmålene gjelder såkalt ROT-arbeid, som er en forkortelse for renovasjon, oppussing og tilbygg. Oppussingsportalen gjennomfører halvårlige intervjuer med 2 000 forbrukere. Undersøkelsen gir svar om forbrukeratferd for alle typer oppussing, som i tillegg kan brytes ned på kjennetegn ved respondentene. Undersøkelsen viser at det er store forskjeller mellom hva slags type oppussing forbrukerne gjør selv. 

- De siste årene er det kommet flere krav til bruk av kvalifiserte håndverkere. Dokumentasjon på hvem som har utført arbeid i boligen fremgår i prospekter ved boligsalg, og kan bidra til høyere salgspris. Eksempelvis ser vi at 70 prosent av forbrukerne gjør alt innvendig malerarbeid på egenhånd, mens kun ni prosent gjør alt arbeid med ny varmtvannsbereder. 62 prosent av forbrukerne gjør alt utvendig malerarbeid selv, mens kun 11 prosent gjør alt med nye takrenner, sier Elnan.2293
c-63FalseTrue
Kommersielt innhold fra MesterAlliansen
0

Flere og flere velger profesjonell hjelp når de skal pusse opp.  MesterAlliansen har faglærte medarbeidere med mesterbrev blant annet som malermester, murmester og tømrermester. 


346
c-63TrueFalse
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170901050109146.png #FFFFFF