Sentralt i Oslo øker mest

Sentrale bydeler i Oslo hadde høy vekst i boligpriser både siste fem år og siste år. Sjekk kartene som viser hvor boligprisene øker mest og minst i Oslo.

Boligkanalen
16. januar 2019
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20190116043811852.jpg?maxwidth=900 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20190116043811852.jpg?maxwidth=2000

De fargekodede kartene nedenfor viser at Gamle Oslo, Grünerløkka, Sagene og St. Hanshaugen lyser grønt for høy vekst i boligprisene både siste fem år og siste år. De ytre østlige og sydlige bydelene Stovner og Søndre Nordstrand lyser rødt for svak prisutvikling både siste fem år og siste år. Boligkanalens redaktør Björn-Erik Öye sier at sentrumsnær bolig er en etterspurt livskvalitet:

  -  De sentrale bydelene i Oslo har utviklet seg best over tid og slik vil det også fortsette de neste årene. Det å bo sentralt og kunne reise kollektivt, gå eller sykle til sentrum, er en etterspurt livskvalitet.

De fargekodede kartene nedenfor viser at Gamle Oslo, Grünerløkka, Sagene og St. Hanshaugen lyser grønt for høy vekst i boligprisene både siste fem år og siste år. De ytre østlige og sydlige bydelene Stovner og Søndre Nordstrand lyser rødt for svak prisutvikling både siste fem år og siste år. Boligkanalens redaktør Björn-Erik Öye sier at sentrumsnær bolig er en etterspurt livskvalitet:

De sentrale bydelene i Oslo har utviklet seg best over tid og slik vil det også fortsette de neste årene. Det å bo sentralt og kunne reise kollektivt, gå eller sykle til sentrum, er en etterspurt livskvalitet.
610
false b-FalseTrue
0

Gamle Oslo, Grünerløkka og Sagene er de tre bydelene som har hatt høyest prisvekst i både Oslo og hele landet de siste fem årene, viser tall fra Eiendom Norges regionale boligprisstatistikk. Den regionale prisstatistikken omfatter 110 større geografiske områder i Norge fordelt på større bydeler, byer, kommuner og områder. Etter de tre Oslo-bydelene følger Ringerike og Kongsvinger på landsbasis, foran ytterligere fem bydeler i Oslo.

Ny opptur i ytre vest

Siste år isolert er bildet endret ved at det er de ytre vestlige bydelene Ullern, Vestre Aker og Nordre Aker som topper prisstatistikken både i Oslo og i landet som helhet. På landsbasis følger deretter Alta og distriktene i Vest-Agder foran ytterligere tre bydeler i Oslo.

Forskjellene øker i Oslo

Björn-Erik Öye er overrasket over at de ytre vestlige bydelene har klart sterkere prisvekst enn de ytre sydlige og østlige bydelene.

  - Det overrasker meg at de ytre bydelene i syd og øst fortsatt har en klart svakere prisutvikling enn de ytre vestlige bydelene. De ytre bydelene i syd og øst har også god infrastruktur og tilgang til turområder, og har også klart lavere boligpriser enn de vestlige bydelene. Vi ser altså at kontrastene øker og ikke jevnes ut, slik man kanskje kunne forventet. Vi ser at øst-vest-skillet forsterkes. Det kan tenkes at dette er knyttet til status og at strikken strekkes langt for å bo i områder mange betrakter som mer attraktive. 

Lave inntekter på østkanten

Öye påpeker at inntektene er lave i mange østlige bydeler i Oslo. Situasjonen forverrer seg for flere av bydelene, sammenlignet med resten av Oslo og Norge. 

  -  Bydeler som Søndre Nordstrand, Stovner, Grorud, Alna, Bjerke, Grünerløkka og Gamle Oslo har lavere inntekter enn i resten av Norge. For noen av disse bydelene har forskjellene til resten av Oslo og Norge blitt større de siste årene. Grünerløkka, Gamle Oslo og Sagene har en positiv inntektsutvikling, og her er det også høy boligprisvekst. 

Gamle Oslo, Grünerløkka og Sagene er de tre bydelene som har hatt høyest prisvekst i både Oslo og hele landet de siste fem årene, viser tall fra Eiendom Norges regionale boligprisstatistikk. Den regionale prisstatistikken omfatter 110 større geografiske områder i Norge fordelt på større bydeler, byer, kommuner og områder. Etter de tre Oslo-bydelene følger Ringerike og Kongsvinger på landsbasis, foran ytterligere fem bydeler i Oslo.

Ny opptur i ytre vest

Siste år isolert er bildet endret ved at det er de ytre vestlige bydelene Ullern, Vestre Aker og Nordre Aker som topper prisstatistikken både i Oslo og i landet som helhet. På landsbasis følger deretter Alta og distriktene i Vest-Agder foran ytterligere tre bydeler i Oslo.

Map last year (siste år) here:

Forskjellene øker i Oslo

Björn-Erik Öye er overrasket over at de ytre vestlige bydelene har klart sterkere prisvekst enn de ytre sydlige og østlige bydelene.

- Det overrasker meg at de ytre bydelene i syd og øst fortsatt har en klart svakere prisutvikling enn de ytre vestlige bydelene. De ytre bydelene i syd og øst har også god infrastruktur og tilgang til turområder, og har også klart lavere boligpriser enn de vestlige bydelene. Vi ser altså at kontrastene øker og ikke jevnes ut, slik man kanskje kunne forventet. Vi ser at øst-vest-skillet forsterkes. Det kan tenkes at dette er knyttet til status og at strikken strekkes langt for å bo i områder mange betrakter som mer attraktive. 

Lave inntekter på østkanten

Öye påpeker at inntektene er lave i mange østlige bydeler i Oslo. Situasjonen forverrer seg for flere av bydelene, sammenlignet med resten av Oslo og Norge. 

Bydeler som Søndre Nordstrand, Stovner, Grorud, Alna, Bjerke, Grünerløkka og Gamle Oslo har lavere inntekter enn i resten av Norge. For noen av disse bydelene har forskjellene til resten av Oslo og Norge blitt større de siste årene. Grünerløkka, Gamle Oslo og Sagene har en positiv inntektsutvikling, og her er det også høy boligprisvekst. 
2319
b-FalseTrue
Kommersielt innhold fra MesterAlliansen
0


Derfor bør du alltid velge MesterAlliansen

  • MesterAlliansen består av Norske og seriøse kvalitetsbevisste malermesterbedrifter.

  • MesterAlliansen har mange års erfaring fra håndverksbransjen og har stolte, dyktige og motiverte medarbeidere.

  • MesterAlliansen har faglærte medarbeidere med mesterbrev blant annet som malermester, muremester og tømrermester.

  • Mesteralliansen utfører krevende og komplekse prosjekt i hele landet.

  • MesterAlliansen har høyt kvalifiserte malere som utfører kunst- og antikvarisk maling.

title

Ønsker du å bli kontaktet av oss for å høre mer om våre muligheter?

input field

input field

CONTACT INPUT BOX

CHECKBOXES

Ønsker å bli kontaktet på

single button

14


736
c-63TrueFalse
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170901050109146.png #FFFFFF