Størst nedgang i Oslo

Av de store byene hadde Oslo sterkest nedgang i boligprisene i september, men sesongjustert var det tilnærmet null. Prognosesenteret venter fortsatt at Oslo vil lede nedkjølingen i boligmarkedet framover.

Av Boligkanalen
3. oktober 2018
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20181003110506233.jpg https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20181003110506233.jpg
0
- Av de store byene hadde Oslo sterkest nedgang sammenlignet med august (-2%), med Trondheim på andreplass (-1,5%), mens Kristiansand, der prisene historisk utvikler seg svært stabilt, hadde svakeste nedgang (-0,1%) i september, sier sjeføkonom Nejra Macic i Prognosesenteret.
Prisutviklingen i Oslo er bedre siste 12 måneder, men det skyldes utviklingen tidligere i perioden. 
- Hvis vi sammenligner boligprisene denne måneden med samme måned i fjor, har Oslo mest positiv utvikling av alle byene med 4 % prisvekst, som skyldes en sterk utvikling i 1. halvår i år. Vi venter at Oslo vil lede nedkjølingen i boligmarkedet fremover, hovedsakelig grunnet to faktorer: 1. Tilbudet vil relativt sett øke mest her. 2. Renteøkningene vil merkes best her fordi det er en høy andel svært forgjeldede husholdninger, sier Macic.
Generelt for landet var prisutviklingen i september normal sammenlignet med tidligere år.
- Det var en klassisk september-måned med svært forutsigbar utvikling. Sesongjustert prisendring fra august til september var tilnærmet null på landsbasis og i Oslo, og nominelt var det prisfall over hele landet, det vil si en typisk utvikling for denne måneden. Det ble lagt ut 2,6 % flere boliger for salg denne måneden enn samme måned i fjor, men også solgt 4,6 % flere boliger i september nå sammenlignet med samme måned i 2017. Det betyr at etterspørselen enn så lenge er stor nok til å absorbere økningen i tilbudet, sier Macic.
Sjeføkonomen tror tilbudet blir større enn etterspørselen framover.
- Fremover tror vi dette kommer til å bli utfordrende, og at tilbudsøkningen vil bli større enn at etterspørselen vil klare å holde tritt. Gjennomsnittlig omsetningstid på landsbasis var 43 dager, i september i år, mot 38 dager i september i fjor. Vi venter at omsetningstiden fremover vil øke, boligkjøperne vil få mer å velge imellom, og de vil slettes ikke ha dårlig tid i kjøpsprosessen.
Kommersielt innhold fra MesterAlliansen
0
MesterAlliansen er en an Norges største håndverkskjeder som utfører alt av overflatebehandling utvendig og innvendig med tilhørende underarbeider. 
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170901050109146.png #FFFFFF